Thứ 5, 19/07/2018, 14:16 GMT+7
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển
15:17, 22/11/2016
Sáng 22/11, Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Dự án "Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ - CP về định hướng giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2011-2020) và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững (2012-2015)" đã được tổ chức tại Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Dự án "Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ - CP về định hướng giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2011-2020) và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững (2012-2015)" (PRPP) do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam hỗ trợ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và 8 tỉnh (Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh) góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao điều kiện sống của người nghèo ở các huyện, xã nghèo nhất vùng dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển. Đây là nhận định được các đại biểu đưa ra trong Hội nghị tổng kết.
 
Thực hiện từ tháng 9/2012 đến nay, Dự án đã góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về giảm nghèo nhanh tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển nghèo nhất. Theo đó, các chính sách giảm nghèo theo trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan được sắp xếp hợp lý, lồng ghép vào kế hoạch, khung chính sách thường xuyên của các bộ, ngành. Chương trình quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 được thiết kế, thực hiện hiệu quả, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững tại các huyện, xã, thôn, bản nghèo nhất và các nhóm dân tộc thiểu số thông qua áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo. Hệ thống theo dõi, phân tích nghèo đa chiều, dễ bị tổn thương và các cuộc thảo luận chính sách ở cấp cao góp phần cải thiện các mục tiêu phát triển theo hướng bao trùm, giảm bất bình đẳng, vì người nghèo.
 
Tại 8 tỉnh thực hiện thử nghiệm, Dự án tập trung hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (2012-2015), thông qua hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, bản; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là người nghèo; nhân rộng các mô hình sáng tạo, mô hình trọn gói trong giảm nghèo, phát huy vai trò cộng đồng, tự lực, tự cường của người dân khi triển khai các hoạt động giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng, lồng ghép kế hoạch giảm nghèo vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó tổng hợp các cách làm hay, đúc rút thành các bài học kinh nghiệm để thể chế hóa, nhân rộng áp dụng trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước, cung cấp các minh chứng thực tế cho các cơ quan Trung ương nghiên cứu ban hành chính sách và xây dựng, thực hiện hiệu quả.
 
Để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2021, các đại biểu cho rằng, Dự án cần tiếp tục hỗ trợ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan sắp xếp tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo đa chiều, hài hòa với các chính sách phát triển xã hội; hoàn thiện phương pháp đo lường nghèo đa chiều; cải cách phương thức thực hiện chính sách giảm nghèo, lấy đối tượng người nghèo làm trung tâm. Dự án hỗ trợ các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình phân cấp, trao quyền, hỗ trợ trọn gói, phát huy vai trò cộng đồng ở các cấp địa phương; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở trong việc thực hiện Chương trình; phát huy vai trò cộng đồng và trách nhiệm của người nghèo, tổng kết và chia sẻ các bài học, mô hình thành công trong giảm nghèo và trợ giúp xã hội.../.
Phúc Hằng (TTXVN)
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: