Thứ 6, 19/10/2018, 23:6 GMT+7
Sức sống mới trên quê hương cách mạng
10:28, 28/09/2016
Nhắc tới huyện Định Hóa (Thái Nguyên) nhiều người nghĩ ngay đến "Thủ đô kháng chiến". Những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn vùng An toàn khu (ATK) ngày càng khởi sắc.
Định Hóa đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa vào sản xuất các giống cây mới; phát triển đàn trâu; triển khai dự án 600 ha “cánh rừng mẫu lớn”; đầu tư hàng chục tỷ đồng xây  dựng  các  công  trình  thủy  lợi,  đường  giao thông,  trạm  y  tế,  trường  học…, góp  phần  từng bước  thực  hiện  có  hiệu  quả  chương  trình  phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK giai đoạn 2016 - 2020.
 
Một góc thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa

Chè là cây xóa đói giảm nghèo của nhiều hộ đồng bào ở xã Sơn Phú
 

Xã Trung Hội phát triển nghề nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao

Kè sông Chu - một trong những công trình trọng điểm của huyện Định Hóa đang được khẩn trương hoàn thiện


 

 
Hoàng Thảo Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: