Thứ 2, 23/07/2018, 16:28 GMT+7
Sóc Trăng tăng cường phát triển giáo dục các trường dân tộc nội trú
13:52, 03/11/2016
Sóc Trăng là tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về hệ thống các trường dân tộc nội trú dành cho học sinh dân tộc Khmer.
Hiện tỉnh có 9 trường dân tộc nội trú, một trường DTNT cấp tỉnh, hơn 150 trường ở vùng đông đồng bào dân tộc Khmer dạy 2 thứ tiếng với tổng số gần 80.000 học sinh người Khmer.
Trường DTNT Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu

Giờ sinh hoạt tập thể của học sinh lớp 10 tại trường DTNT Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Học sinh lớp 12 trường DTNT Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu trong giờ học nhóm. 

 Học sinh lớp 12 trường DTNT Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, trong giờ học nhóm

Học sinh lớp 12 trường DTNT Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, trong giờ học nhóm 

Hàng năm, các trường đều có tỉ lệ học sinh khá, giỏi đạt từ 70-80%

 

An Hiếu
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: