Thứ 3, 17/07/2018, 7:23 GMT+7
Phát triển du lịch biển Hải Phòng theo hướng bền vững
18:44, 21/03/2017
TS. Nguyễn Hoài Nam cùng các cộng sự Trường Đại học Hải Phòng vừa hoàn thành, trình hội đồng khoa học thành phố đánh giá đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển du lịch biển Hải Phòng theo hướng bền vững trong điểu kiện hội nhập quốc tế”. PGS.TS Đan Đức Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố làm chủ tịch Hội đồng.
Theo báo cáo của đề tài, vấn đề phát triển du lịch biển của Hải Phòng hiện chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có và đang có nguy cơ “tụt hậu” so với các khu vực lân cận. Điều này được thể hiện trên nhiều mặt như: Công tác xúc tiến quảng bá du lịch biển chưa sâu rộng; Đầu tư cơ sở hạ tầng cho du lịch biển còn dàn trải, manh mún, chưa đồng bộ; Việc đào tạo nhân lực du lịch còn hạn chế; Tính liên kết du lịch chưa cao; Các sản phẩm du lịch chưa phong phú, chưa tạo được dấu ấn riêng cho du khách; Bộ máy quản lý chồng chéo, thiếu tập trung, chưa có bước phát triển đột phá… Nếu vẫn tiếp tục quản lý, phát triển du lịch biển Hải Phòng như hiện tại, có nghĩa là chúng ta đang lãng phí một nguồn tài nguyên, một “món quà” của Mẹ thiên nhiên; đồng thời đang dần phá vỡ môi trường sống của chính chúng ta.
 
Du lịch biển Hải Phòng chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm tác giả đã đề xuất 11 giải pháp nhằm phát triển du lịch biển Hải Phòng theo hướng bền vững trong điểu kiện hội nhập quốc tế, gồm: Quy hoạch phát triển những tuyến, điểm du lịch; Đầu tư phát triển du lịch biển; Đầu tư cơ sở vật chất; Phát triển sản phẩm, nhân lực du lịch biển; Tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch biển Hải Phòng; Tăng cường quản lý nhà nước; Quảng bá, xúc tiến du lịch biển; Bảo vệ, phát huy di sản văn hóa du lịch biển; Bảo vệ môi trường biển; Tăng cường hội nhập quốc tế phát triển du lịch biển.
 

Trang Hà/Sở KHCN Hải Phòng
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: