Thứ 2, 22/10/2018, 5:4 GMT+7
Kiên Giang chú trọng đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số
10:49, 26/06/2016
Hằng năm tỉnh Kiên Giang có hơn 4.600 người dân tộc thiểu số được học nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp nghề; sau khi tốt nghiệp, tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng trên 3.000 lao động, nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nâng cao trình độ dân trí, cải thiện cuộc sống trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Khmer.
 Cùng với đó, chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cũng được tỉnh chú trọng, quan tâm đầu tư hệ thống trường lớp, cơ sở đào tạo nghề bố trí ở những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để tạo điều kiện cho con em học nghề thuận tiện.

Hướng dẫn học viên thực hành trên máy tính tại trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN


 

Một lớp học máy tính của học viêni trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN

Giờ thực hành kỹ thuật xây dựng tại trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN

Học viên trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang thực hành kỹ thuật cơ khí. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN
 

 

Lê Huy Hải
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: