Chủ nhật, 19/11/2017, 12:6 GMT+7
Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm việc về phân định vùng dân tộc thiểu số tại Trà Vinh
16:18, 28/03/2017
Ngày 28/3, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Giàng A Chu làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Trà Vinh về việc phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu, việc phân định ba khu vực I, II và III ở vùng dân tộc đồng bằng là cơ sở để Trung ương triển khai các chính sách trên vùng đồng bào dân tộc của tỉnh hiệu quả. Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt công tác phân định theo đúng chỉ đạo của Trung ương, các tiêu chí của Chính phủ. Quy trình thực hiện từ ấp đến tỉnh đảm bảo tính công bằng, công khai. Nhờ vậy, các chính sách triển khai trên địa bàn giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Kim Ngọc Thái phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, chưa phù hợp. Cụ thể là các chính sách tuy nhiều nhưng chồng chéo về địa bàn và đối tượng, các tiêu chí Trung ương đưa ra chưa phù hợp với đặc thù vùng miền, chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương. Một trong những khó khăn là nguồn kinh phí do một số chính sách Trung ương chưa bố trí được nguồn vốn. Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Trà Vinh còn khá cao, nhu cầu hỗ trợ đầu tư của đồng bào dân tộc thiểu số rất lớn. Những khó khăn và kiến nghị của tỉnh Trà Vinh sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp để trình Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành điều chỉnh phù hợp với địa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội lưu ý tỉnh Trà Vinh phải rà soát lại và điều chỉnh việc phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển tính đến các yếu tố đặc thù, để việc áp dụng chính sách thật sự công bằng, cơ cấu phù hợp với vùng miền. UBND tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách hiện có; lồng ghép các chính sách khác để tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cần xây dựng kế hoạch, đề án, mô hình giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng…gắn với thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả để nhân rộng, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Tỉnh cần đẩy mạnh công tác đào tạo và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Kim Ngọc Thái cho biết: Việc thực hiện phân định ba khu vực ở một số xã, thị trấn trong tỉnh thời gian qua còn chưa bám sát quy định bộ tiêu chí để đánh giá một cách khách quan dẫn đến chất lượng đánh giá chưa sát hợp với từng khu vực được phân định. Tiêu chí hộ nghèo chưa phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương, vùng, miền. Cơ sở hạ tầng tại một số ấp, khóm chưa đảm bảo, trình độ sản xuất thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn khá cao. Một số chương trình, chính sách, dự án chủ yếu tập trung đầu tư hỗ trợ cho nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực II và III, trong khi đó đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực I còn nhiều khó khăn nhưng ít được hỗ trợ. UBND tỉnh Trà Vinh kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt kết quả xác định ấp đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020 để làm cơ sở cho địa phương áp dụng các chính sách liên quan, giúp đồng bào dân tộc thiếu số sớm được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Trung ương. 

Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: