Thứ 3, 17/07/2018, 7:23 GMT+7
Hải Dương công bố kết quả xử lý kỷ luật cán bộ
19:29, 31/03/2017
Chiều 31/3, Tỉnh ủy Hải Dương đã thông báo kết quả xử lý kỷ luật cán bộ đối với đồng chí Lưu Văn Bản, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương và đồng chí Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương.
Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã họp, tiến hành biểu quyết nhất trí thi hành kỷ luật về Đảng đối với đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật về Đảng đối với đồng chí Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương bằng hình thức khiển trách. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng giao Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với cá nhân và tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011-2016. 

Tỉnh ủy Hải Dương thông báo kết quả xử lý kỷ luật cán bộ đối với đồng chí Lưu Văn Bản, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương và đồng chí Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú-TTXVN

Trước đó, căn cứ Kết luận số 798/KL-TTBNV ngày 23/12/2016 của Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành thẩm tra, xác minh toàn bộ các nội dung đã nêu trong kết luận. Qua kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xác định tập thể lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương và cá nhân đồng chí Lưu Văn Bản có một số sai sót, khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể là đồng chí Lưu Văn Bản đã bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương; bổ nhiệm 2 công chức làm Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với các nhân viên làm công tác chuyên môn chưa đúng quy định; chưa kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp phòng để làm căn cứ thực hiện. Các vi phạm trên là vi phạm vào Điểm e, Khoản 1, Điều 10, Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm. 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xác định tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và cá nhân đồng chí Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đã có một số sai sót, khuyết điểm vi phạm. Cụ thể là: Quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển đối với ông Phạm Văn Kháng (Con trai của đồng chí Phạm Văn Tỏ), Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang vào làm công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng không có văn bản gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến trước khi quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển là chưa đúng với quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về q uy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; chậm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; chậm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Sở, ngành; thực hiện công tác thanh tra cán bộ chưa thường xuyên nên có vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ cấp phòng nên không kịp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời; có trách nhiệm liên quan trong tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội và ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Các vi phạm trên vi phạm vào Điểm đ, Khoản 1, Điều 10, Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm. 

Vi phạm của các đồng chí Lưu Văn Bản và Phạm Văn Tỏ đã gây ra bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và cá nhân các đồng chí trên. Ngay khi nhận ra sai sót, khuyết điểm, các đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tích cực khắc phục các sai sót, khuyết điểm và tự nhận hình thức ký luật về Đảng là khiển trách. 

Tỉnh Hải Dương cũng đã tích cực chấn chỉnh và ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp phòng thuộc Sở, ngành./. 

 
Mạnh Tú
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: