Thứ 4, 24/10/2018, 8:26 GMT+7
Cây chè Yên Sơn giúp đồng bào giảm nghèo bền vững
09:59, 11/11/2016
Yên Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc: Mông, Dao, Tày, Sán Dìu, La Chí..., sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp và cây công nghiệp, trong đó cây chè giữ vai trò chủ đạo trong đời sống kinh tế.
Toàn huyện hiện có gần 3.000 ha chè, cho năng suất bình quân 86,2 tạ/ha/năm.
 
Người dân xã Mỹ Bằngthu hoạch chè

Để nâng cao chất lượng cây chè, huyện đã triển khai dự án “Hỗ trợ nông dân trồng và cải tạo thâm canh chè già cỗi” tại 4 xã: Tứ Quận, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Mỹ Bằng với tổng diện tích trên 47 ha, đảm bảo quy trình sạch từ khâu chăm sóc, thu hái đến khi ra sản phẩm chè khô…

Cán bộ nông nghiệp huyện Yên Sơn tư vấn phương pháp ươm chè giống cho đồng bào

Cây chè Yên Sơn đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 4,07%.

Cây chè đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương

Yên Sơn hiện có gần 3.000 ha chè, năng suất bình quân đạt 86,2 tạ/ha/năm


 

 
Hữu Hải, An Thành Đạt, Nam Sương
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: