Thứ 3, 16/10/2018, 21:58 GMT+7
Đắk Lắk thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng
08:00, 22/09/2016
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, từ nay đến năm 2020, Đắk Lắk tiếp tục đầu tư 10 tỷ 250 triệu đồng để bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng, nhằm góp phần tích cực trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Ảnh minh họa- TTXVN


Cùng với thực hiện tốt việc kiểm di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, xác định giá trị, số lượng cồng chiêng, các bài chiêng cổ, nghệ nhân truyền dạy phục vụ cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, tỉnh chú trọng trang bị cồng chiêng cho các đội chiêng trẻ ở các buôn làng, phấn đấu đến năm 2020, trên 70% buôn của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ đều có cồng chiêng; 15 huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp truyền dạy về cách đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng cho thanh niên người dân tộc thiểu số tại chỗ. Bên cạnh đó, tỉnh phục hồi, gìn giữ các hoạt động sinh hoạt văn hóa, các lễ hội truyền thống để tạo môi trường diễn xướng cho cồng chiêng, sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, khuyến khích trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tổ chức các lễ hội truyền thống dân gian có sử dụng cồng chiêng… 

Cồng chiêng từ bao đời đã gắn bó mật thiết và không thể tách rời trong đời sống cộng đồng, trong các nghi lễ, lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, đồng bào các dân tộc Êđê, M’nông, J’rai, Sê Đăng… của tỉnh còn lưu giữ hàng ngàn bộ cồng chiêng quý. Tỉnh cũng tổ chức nhiều lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ và qua truyền dạy, các nghệ nhân đã giúp các em nắm bắt được cách sử dụng cồng chiêng và diễn tấu được một số bài chiêng cơ bản của dân tộc mình. Tỉnh cũng tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng; đồng thời, đầu tư, hỗ trợ cồng chiêng cho các đội chiêng ở các buôn làng… Hiện nay, ngoài hàng trăm đội cồng chiêng của những người lớn tuổi, tỉnh còn có 335 đội chiêng trẻ. Hầu hết các nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cũng đã được phục dựng, góp phần giáo dục ý thức cho đồng bào các dân tộc tại chỗ gìn giữ, phát huy các lễ hội truyền thống và không gian diễn tấu cồng chiêng của buôn làng trên địa bàn…/. 

 

Quang Huy
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: