Thứ 7, 20/10/2018, 22:36 GMT+7
Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
08:49, 08/12/2017
Những năm qua, tỉnh miền núi Bắc Kạn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, việc người dân đọc các ấn phẩm in, sách báo, tiếp cận và sử dụng thông tin tại các thư viện công cộng vẫn còn nhiều hạn chế.
Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Kạn đọc sách tại thư viện trường. Ảnh: Bùi Đức Hiếu - TTXVN

Bắc Kạn đề ra mục tiêu đến năm 2020, có 80% học sinh, sinh viên và người học tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học. Bên cạnh đó, phấn đấu 20% người dân ở khu vực nông thôn, 15% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã...

Bắc Kạn cũng đề ra mục tiêu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 2 bản/người dân và đạt 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 2 cuốn sách/năm. Số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 200.000 lượt/năm...

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Kạn đọc sách tại thư viện trường. Ảnh: Bùi Đức Hiếu - TTXVN

Theo đại diện Trung tâm Thư viện tỉnh Bắc Kạn, hiện nay các thư viện còn thiếu các đầu sách, chủ yếu người dân, học sinh đến các thư viện để đọc sách, báo, truyện, còn việc tìm hiểu pháp luật, cách làm ăn, tài liệu nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Vì vậy, cần xây dựng cho người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Bên cạnh đó, định hướng đọc cho người dân, tùy thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống, có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống, nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực.

Người dân xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đọc sách, báo tại điểm Bưu điện văn hóa xã. Ảnh: Bùi Đức Hiếu - TTXVN

Để đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, cần tăng cường sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, các gia đình, cộng đồng; tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của từng đối tượng. Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học, tủ sách pháp luật; xây dựng và phát triển hệ thống thư viện hiện đại, có vốn tài liệu phong phú, thân thiện với người sử dụng, trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân. Cùng với đó, thí điểm xây dựng hình thành thư viện điện tử phục vụ cộng đồng và nguồn học liệu mở cho trường học.
Đức Hiếu 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: