Chủ nhật, 21/10/2018, 9:18 GMT+7

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

20:00, 11/01/2018

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Nội dung này vừa được quy định tại Nghị định số 6/2018/NĐ-CP của Chính phủ.