Thứ 2, 22/10/2018, 9:20 GMT+7

Chỉ thị về chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vào 1/4/2019

08:32, 07/12/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 44/CT - TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019.