Thứ 5, 26/04/2018, 1:28 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh siết quy định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

16:33, 13/04/2018

Các bệnh viện cần siết chặt việc quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

18:07, 13/03/2018

Ngày 13/3/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền phối hợp thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. 

Cần thêm nhiều "cú hích" về chính sách

11:15, 17/01/2018

Mặc dù đi vào cuộc sống từ năm 2008 nhưng sau 10 năm, số lượng người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá ít, chỉ khoảng 221.000 người.

Sửa đổi quy định bảo đảm kinh phí hoạt động của Bảo hiểm xã hội

11:36, 04/01/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Không dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với bệnh viện tư nhân

10:10, 07/12/2017

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này không chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố dừng thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở y tế tư nhân.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

17:24, 06/12/2017

Luật Hợp tác xã năm 2012 thể hiện tư duy mới về mô hình hợp tác xã kiểu mới với hạt nhân là “hợp tác”, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp với cơ chế thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt – nhận định trên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã, sáng 6/12. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Chính sách bảo hiểm xã hội là trụ cột của an sinh xã hội

10:11, 30/11/2017

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức Hội thảo quốc tế “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội – kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”.

Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét nâng mệnh giá bảo hiểm y tế

09:17, 29/11/2017

Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đóng, quyền lợi cho phù hợp. Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.