Thứ 4, 15/08/2018, 10:12 GMT+7
Thành phố Hồ Chí Minh nâng tỷ trọng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
12:03, 10/10/2017
Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đặt chỉ tiêu phấn đấu tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên 5%/năm, tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp bình quân các giai đoạn 5 năm trên 6%/năm.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh (NN-PTNT TP HCM), đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp TP còn hơn 89.800ha, trong đó đất trồng lúa 3.000ha, nuôi trồng thủy sản 10.700ha.
Mô hình khu nông nghiệp công nghệ cao tại TP HCM. (Ảnh: AHTP)

TP HCM đặt chỉ tiêu phấn đấu tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên 5%/năm, tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp bình quân các giai đoạn 5 năm trên 6%/năm; nâng cao tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 60% vào năm 2020 và tăng dần trong các năm tiếp theo; tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất nông nghiệp trên 50%.

Để đạt được những mục tiêu trên, ngành nông nghiệp TP tập trung thực hiện đồng bộ nhiều như đẩy mạnh chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, phù hợp nền nông nghiệp đô thị; Hình thành vùng sản xuất lúa giống đặc sản tập trung đạt năng suất và chất lượng cao; đa dạng hóa các cây trồng cạn ngắn ngày khác như rau, bắp...; Ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh và luân canh tập trung theo chuỗi cung ứng, trong đó tập trung các loại rau ăn lá, rau gia vị và củ quả.

Về chăn nuôi, TP tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất con giống, thịt, trứng, sữa chất lượng cao, gắn với xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm an toàn sinh học và vệ sinh thực phẩm, hình thành chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng. Xây dựng thương hiệu giống gia súc chất lượng cao, trở thành trung tâm cung cấp con giống...
CÔNG PHIÊN (sggp.org.vn)
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: