Thứ 7, 18/11/2017, 2:21 GMT+7
Dân tộc Phù Lá
Phóng sự giới thiệu đồng bào dân tộc Phù Lá