Thứ 6, 18/08/2017, 17:32 GMT+7
Dân tộc Lô Lô
Mời bạn đọc cùng xem video về đồng bào dân tộc Lô Lô