Thứ 2, 19/11/2018, 2:23 GMT+7
Dân tộc La Ha
Dân tộc La Ha sinh sống chủ yếu ở Sơn La và Lào Cai