Thứ 2, 23/07/2018, 1:30 GMT+7
Dân tộc La Ha
Dân tộc La Ha sinh sống chủ yếu ở Sơn La và Lào Cai