Thứ 7, 20/01/2018, 20:13 GMT+7
Dân tộc Giẻ Triêng
Video giới thiệu dân tộc Giẻ Triêng