Thứ 2, 23/07/2018, 1:20 GMT+7
Dân tộc Giẻ Triêng
Video giới thiệu dân tộc Giẻ Triêng