Thứ 6, 18/08/2017, 10:5 GMT+7
Dân tộc Giẻ Triêng
Video giới thiệu dân tộc Giẻ Triêng