Thứ 3, 21/11/2017, 2:12 GMT+7
Dân tộc Giẻ Triêng
Video giới thiệu dân tộc Giẻ Triêng