Thứ 7, 26/05/2018, 1:49 GMT+7
Dân tộc Giẻ Triêng
Video giới thiệu dân tộc Giẻ Triêng