Thứ 4, 26/07/2017, 7:54 GMT+7
Dân tộc Giẻ Triêng
Video giới thiệu dân tộc Giẻ Triêng