Thứ 7, 26/05/2018, 1:50 GMT+7
Dân tộc Bru - Vân Kiều
Video giới thiệu về dân tộc Bru Vân Kiều