Thứ 7, 18/11/2017, 2:19 GMT+7
Dân tộc Brâu
Xin trân trọng giới thiệu video về dân tộc Brâu