Thứ 3, 23/10/2018, 0:10 GMT+7
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Cần Thơ sớm trở thành trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL
20:04, 15/09/2016
Chiều 15/9, tại Trụ sở Trung ương, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.
Tại buổi làm việc, tập thể Bộ Chính trị đã cho ý kiến về các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục phát triển thành phố Cần Thơ trong thời gian tới, cũng như các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhằm tạo điều kiện, cơ chế, chính sách phù hợp, ưu đãi hơn, tạo thêm nguồn lực để thành phố phát triển nhanh, hiệu quả hơn, phát huy vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long,( ĐBSCL) đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với khí thế mới, quyết tâm mới. Tổng Bí thư khẳng định vị trí quan trọng của thành phố Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cần Thơ có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; có nhiều tiềm năng, lợi thế để vươn lên phát triển mạnh mẽ. 
 

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 45-NQ/TW, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương. Trên cơ sở những thành tích, kinh nghiệm đã có, từ nay đến năm 2020 Cần Thơ cần phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra động lực mới để xây dựng và phát triển thành phố thực sự là trung tâm kinh tế-xã hội, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó dịch vụ vẫn là hàng đầu, bên cạnh đó cần phát triển mạnh công nghiệp, nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp trình độ cao, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, chú ý đừng để ảnh hưởng tới môi trường. 

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung trình bày báo cáo. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Báo cáo tại cuộc làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung nêu rõ: 10 năm qua, trong điều kiện còn khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, có nhiều cố gắng, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Kinh tế tăng trưởng khá cao, đạt 13,98%/năm, GDP bình quân đầu người đạt 79,4 triệu đồng, tương đương 3.636 USD/năm, tăng gần 3,65 lần so với năm 2005 và cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Thu ngân sách tăng bình quân 18,86%/năm. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là hạ tầng giao thông phát huy tốt hiệu quả, bước đầu tạo sự kết nối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và toàn vùng. 

Bộ Chính trị với các đại biểu thành phố Cần Thơ. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Văn hóa - xã hội có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 1,71%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 45-NQ/TW đã đề ra, Cần Thơ còn những mặt hạn chế: Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công nghiệp phát triển nhanh nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng, năng lực cạnh tranh còn thấp; việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai còn chậm; môi trường, cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút mạnh đầu tư; chất lượng quy hoạch còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Vai trò trung tâm, động lực, sức lan tỏa của Cần Thơ trong vùng còn hạn chế. 
 

Nguyễn Sự - Hương Thủy
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: