Thứ 7, 20/10/2018, 18:16 GMT+7
Ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị giao ban và ký kết phối hợp thông tin với TTXVN
15:14, 30/09/2016
Ngày 30/9, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác và ký kết thỏa thuận phối hợp thông tin với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin giữa ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ với Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tô Lâm cho biết, hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ba Ban từ sau hội nghị giao ban tại Cần Thơ tháng 7/2015; đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp ổn định dân cư, giải pháp vấn đề dân di cư trên địa bàn ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; trao đổi, thảo luận về vấn đề liên kết vùng và vai trò của các Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu, tổ chức, điều phối liên kết phát triển vùng. Hội nghị cũng kiểm điểm việc thực hiện Quy định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 97-QĐ/TW của Ban Bí thư; đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm củng cố tổ chức, bộ máy và đảm bảo điều kiện hoạt động của các Ban chỉ đạo.

Trong năm qua, ba Ban chỉ đạo ba vùng trọng điểm của cả nước đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức thành công các diễn đàn, hội nghị, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và an sinh xã hội, qua đó thu hút được nhiều nguồn lực cho sự phát triển kinh tế và hỗ trợ an sinh xã hội cho người nghèo trên địa bàn ba vùng; kịp thời kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, hạn hán, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Các Ban chỉ đạo cũng đã quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên môi trường, đánh giá tác động môi trường, khai thác liên kết phát triển vùng; đôn đốc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; kịp thời đề xuất quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy thợi; tăng cường chỉ đạo công tác tín dụng chính sách; đào tạo nguồn nhân lực; công tác ổn định dân cư; giải quyết đất ở, đất sản xuất và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số cùng với nhiều vấn đề quan trọng khác, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân ở địa bàn ba vùng; đôn đốc, chỉ đạo thực thiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tăng cường công tác xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo, chủ động nắm tình hình, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; giữ vững ổn định chính trị...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, đến nay ba vùng vẫn còn gặp những khó khăn như quy mô, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhỏ, yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đồng bộ là một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm khả năng thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu và giải quyết đầu ra cho nông sản, chất lượng nguồn nhân lực và trình độ của đội ngũ lao động thấp… Các thế lực thù địch và tổ chức phản động tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” và tiến hành âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá gây mất ổn định ở địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình: Cả ba Ban chỉ đạo được thành lập vào giai đoạn 2002 - 2004, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự trong nước có một số hạn chế, yếu kém, như Văn kiện Đại hội X đã nhận định “Những thành tựu đạt được trong công tác bảo vệ an ninh trật tự chưa thật vững chắc. Việc đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch có lúc còn thiếu chủ động, chưa kịp thời. Chất lượng các tuyến phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở một số nơi chưa đạt yêu cầu”. Theo thời gian, sứ mệnh chỉ đạo của các Ban chỉ đạo không chỉ giới hạn trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị mà bao hàm cả lĩnh vực chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 28/5/2012, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 96-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Từ đó công tác chỉ đạo của các Ban chỉ đạo cũng được xác định rõ hơn và hiệu quả hơn; hoạt động của các Ban chỉ đạo đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác dân tộc - tôn giáo ở các tỉnh trong vùng thuộc phạm vi phụ trách.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng kiến nghị một số nội dung cần điều chỉnh tại Quyết định 96-QĐ/TW nhằm kiện toàn bộ máy các ban chỉ đạo phù hợp với tình hình mới, tránh chồng chéo giữa nhiệm vụ của các ban chỉ đạo với các tổ chức Đảng, Nhà nước ở địa phương và bộ, ngành Trung ương.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã đánh giá công tác phối hợp thông tin giữa ba Ban chỉ đạo với TTXVN thời gian qua. Tổng Giám đốc TTXVN cho biết: "Thực hiện chức năng của hãng thông tấn Nhà nước trong việc thông tin tuyên truyền các nội dung về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, trong 3 năm qua, các đơn vị thông tin của TTXVN đã thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ và nhân dân các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện và kịp thời về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, nhất là những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại ba vùng này; chuyển tải kịp thời thông tin chỉ đạo, hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ về các nội dung thiết thực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn đến các cấp, các ngành và người dân trong vùng".

Tại hội nghị, đại diện ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và TTXVN đã ký kết thỏa thuận phối hợp thông tin. Thỏa thuận nhằm thúc đẩy công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân tại 3 vùng trọng điểm; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm an ninh trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và vùng biển đảo của Tổ quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Lâm khẳng định: Việc liên kết vùng tại ba khu vực trọng yếu của cả nước là rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội; bảo vệ an ninh quốc phòng; giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ. Ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ với 32 tỉnh, thành phố, là ba vùng giàu tiềm năng nhưng hiện tại cũng là những vùng nghèo của đất nước; đều có vị trí quan trọng cả về quốc phòng an ninh và kinh tế, xã hội, giàu bản sắc văn hóa.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, cũng như quảng bá hình ảnh từng vùng. Nhân dịp này, đồng chí cảm ơn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, văn nghệ sĩ, đặc biệt là TTXVN - cơ quan thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam với nhiều loại hình thông tin, kịp thời cập nhật, truyền tải thông tin sâu rộng khắp cả nước và ra thế giới. TTXVN đã ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác thông tin về ba vùng chiến lược với kết quả rất tốt. Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, việc tiếp tục ký kết thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và ba vùng chiến lược trong giai đoạn mới sẽ giúp nhân dân trong vùng thấy được sự phát triển của ba vùng chiến lược trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ hội giới thiệu cho bạn bè, đồng chí đồng bào cả nước về sự ổn định, phát triển của ba vùng./.
Phạm Kha/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: