Thứ 7, 21/07/2018, 12:44 GMT+7
Quảng Ngãi phát triển cây lúa nước ở 6 huyện miền núi
08:33, 25/08/2017
Quảng Ngãi có 6 huyện miền núi khó khăn là: Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà với hơn 185.000 người là dân tộc thiểu số, phần lớn trong đó là đồng bào H’rê, Co và Ca Dong.
Thu hoạch lúa vụ mùa ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 
 
Năm 2016 vừa qua, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mà diện tích cũng như năng suất lúa nước tại 6 huyện này đã tăng nhanh, đạt hơn 17.000 ha, năng suất bình quân 42,5 tạ/ha, sản lượng đạt 72.400 tấn.

Phát triển cây lúa nước tạo sinh kế bền vững để đồng bào thoát nghèo 

Mô hình trồng cây lúa nước đang được nhân rộng tại nhiều địa phương thuộc 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi 

Bên cạnh đó, tỉnh còn trực tiếp hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đến nay, 6 huyện còn khoảng 16.000 hộ nghèo, chiếm 25% tổng số hộ trong vùng.
Nguyễn Đăng Lâm
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: