Chủ nhật, 16/12/2018, 20:52 GMT+7
Trà Vinh phát trển chăn nuôi theo hướng bền vững
14:50, 20/01/2017
Tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 23.000 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi, những năm qua, tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cơ cấu lại vùng chăn nuôi, tập trung phát triển mạnh đàn bò tại các huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như: Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long và Châu Thành; tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ các hộ chăn nuôi phối giống nhân tạo gia súc, mua con giống, xây dựng công trình khí sinh học, làm đệm lót sinh học…
Để nâng cao hiệu quả kinh tế, nhiều trang trại nuôi gà ở tỉnh Trà Vinh đã được đầu tư xây dựng

Trà  Vinh  phấn  đấu đến năm 2020, tổng đàn lợn đạt 500.000 con, đàn bò thịt đạt 200.000 con, đàn gia cầm đạt 7 triệu con; 100% bò nuôi được lai  máu  nhóm  Zêbu hoặc  lai  giống  chuyên thịt  chất  lượng  cao; 40%  đàn  bê  được  nâng cao tầm vóc theo hướng chuyên thịt…

Nhờ nuôi lợn theo hình thức trang trại, gia đình anh Bùi Văn Út Em, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh mỗi năm có thu nhập hơn 100 triệu đồng

Nhờ chăn nuôi bò sinh sản, gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành đã xây được nhà mới 

 

Tỉnh Trà Vinh phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn bò thịt đạt 200.000 con

 

 
Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: