Thứ 3, 28/03/2017, 19:3 GMT+7
Thành phố Hồ Chí Minh: Mời báo chí tham gia hoạt động của Đoàn kiểm tra công vụ
10:30, 19/03/2017
Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung kiểm tra công vụ, Đoàn ki ể m tra công vụ Thành phố có thể mời các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Thành phố tham gia hoạt động của Đoàn để giám sát và đưa tin. Đây là một trong những điểm đáng chú ý về thành phần Đoàn kiểm tra hoạt động công vụ trong năm 2017 vừa được UBND Thành phố Hồ Chí Minh triển khai.

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động kiểm tra nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cử a quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 

Cán bộ Đội thủ tục biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh qua cổng thông tin điện tử biên phòng kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia. Việc mời báo chí tham gia hoạt động của Đoàn kiểm tra công vụ, phát huy tốt vai trò giám sát của báo chí sẽ giúp các hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và hiệu quả hơn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.


Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các sở, ban, ngành. Các nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các công tác khác liên quan đến công tác cải cách hành chính; công chức, công vụ./. 

Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: