Thứ 7, 29/04/2017, 18:14 GMT+7

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên

Ngày 18/4, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Tù yêu nước, Hội Cựu chiến binh, Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố tổ chức ký kết chương trình phối hợp "Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên thành phố, giai đoạn 2017-2022".