Thứ 2, 21/05/2018, 7:59 GMT+7
Ưu tiên các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, tôn giáo
09:27, 06/05/2017
Ngày 5/5, Tỉnh ủy Hà Giang tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo và quán triệt, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo bà Lù Thị Hà, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang: Là tỉnh vùng cao biên giới ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có 19 dân tộc, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87% dân số. Toàn tỉnh có 3 tôn giáo gồm Công giáo, Phật giáo và Tin lành với số tín đồ chiếm khoảng 2,8% dân số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Tâm- TTXVN

Những năm qua, Hà Giang quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, làm chuyển biến căn bản nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25 là yếu tố quan trọng góp phần ổn định tình hình tôn giáo và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Hà Giang từng bước phát triển. 

Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang cho biết: Phát huy những thành tựu đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo, ngay trong quý II năm 2017 và những năm tiếp theo, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25 trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất nhận thức cao về công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay. Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo. Hà Giang tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dân tộc, tôn giáo, nhằm đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của nhân dân… 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo./. 

 
Minh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: