Thứ 3, 23/10/2018, 2:14 GMT+7
Trà Vinh thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số
10:41, 22/09/2017
UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 458,85 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 63 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội gần 390 tỷ đồng, số tiền còn lại do ngân sách địa phương đối ứng.
Theo đó, gần 16.000 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt và vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất. Năm 2018, tỉnh sẽ triển khai nguồn vốn gần 242 tỷ đồng để hỗ trợ đất ở cho 227 lượt hộ, chuyển đổi nghề cho 4.676 lượt hộ, 324 lượt hộ được hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ tín dụng ưu đãi đối với 325 lượt hộ… Năm 2019, tỉnh triển khai nguồn vốn hơn 130 tỷ đồng để chuyển đổi nghề cho 2.805 lượt hộ, hỗ trợ đất sản xuất đối với 194 lượt hộ. Năm 2020, tỉnh giải ngân nguồn vốn còn lại để chuyển đổi nghề cho 1.871 lượt hộ và hỗ trợ đất sản xuất 130 lượt hộ.

Ông Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, từ năm 2004 - 2016, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân tổng số tiền hơn 455 tỷ đồng để hỗ trợ gần 100.000 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giải quyết khó khăn.

Việc triển khai Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 sẽ tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tỉnh Trà Vinh có tổng dân số hơn 1 triệu người; trong đó đồng bào Khmer chiếm 31,5%. Cuối năm 2016, toàn tỉnh còn hơn 30.000 hộ nghèo, giảm trên 2% so với năm 2015; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo Khmer giảm 2,66%. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số từ 3-4%/năm.
Thanh Hòa
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: