Thứ 4, 19/12/2018, 15:25 GMT+7
Tây Ninh hỗ trợ xử lý nước sạch cho gần 16.000 hộ gia đình nông thôn
23:14, 27/11/2017
UBND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua đề án “Hỗ trợ hệ thống xử lý nước sinh hoạt hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020”. Đề án dự kiến sẽ có gần 16.000 hộ gia đình khu vực nông thôn được hỗ trợ hệ thống xử lý nước sạch.

Người dân sử dụng nước hợp vệ  sinh, đời sống được nâng cao.
Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Theo đề án, hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo...ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% giá trị của hệ thống xử lý nước; hộ cận nghèo, ngân sách nhà nước hỗ trợ 75%, hộ có mức sống trung bình ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, hộ nông thôn khác ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% giá trị của hệ thống xử lý nước. Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ 1 lần trong thời gian 10 năm.

Tổng số hộ dự kiến hỗ trợ là 15.834 hộ; trong đó, hộ gia đình có công với cách mạng là 2.131 hộ; hộ nghèo khoảng là 1.267 hộ; hộ cận nghèo khoảng là 361 hộ; hộ có mức sống trung bình là 2.131 hộ; nông thôn khác 9.944 hộ.

Giá trị hỗ trợ tối đa không quá 6 triệu đồng/hộ, bao gồm thiết bị lọc nước, bồn chứa nước 500 lít. Tổng kinh phí thực hiện gần 95 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hơn 47,3 tỷ đồng và số còn lại do người dân đóng góp. Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2020.

Ông Phạm Văn Yên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết, với mục tiêu đến năm 2020 Tây Ninh có 50/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới thì tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tại các xã này theo quy định phải đạt từ 98% trở lên; trong đó, 65% phải sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009 của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, qua khảo sát tỷ lệ hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch mới đạt trên 90%; trong đó, nước sạch theo QCVN 02:2009 của Bộ Y tế chỉ đạt 49%, nên ngoài việc vận động để người dân nâng cao ý thức về sử dụng nước sạch cần thực hiện công tác hỗ trợ hệ thống xử lý nước sạch cho hộ gia đình.

Đối tượng được hỗ trợ hệ thống xử lý nước sạch là những hộ gia đình sống ở ngoài vùng cấp nước, ngoài vùng quy hoạch cấp nước của các công trình cấp nước tập trung, chưa tiếp cận với nguồn nước sạch theo QCVN 02:2009 Bộ Y tế, bao gồm: Hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và hộ nông thôn khác.
 Lê Đức Hoảnh 

Từ khóa : Tây Ninh , nước sạch
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: