Thứ 4, 16/01/2019, 9:28 GMT+7
Sóc Trăng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
09:14, 09/11/2017
Ngày 8/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã cụ thể hóa và ban hành các văn bản triển khai, kế hoạch hành động, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết đến từng cấp ủy Đảng, địa phương. Sau 20 năm, nhìn chung đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từng bước trưởng thành. Đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật tốt, có lối sống giản dị, được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của ngành, có năng lực thực tiễn và tư duy đổi mới sáng tạo, gắn bó với nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 
Ngày 8/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Đến tháng 12/2016, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở các cấp của tỉnh Sóc Trăng gần 27.100 người. Kết quả đánh giá cán bộ từ năm 2008 - 2016, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - hoàn thành tốt nhiệm vụ - hoàn thành nhiệm vụ lần lượt chiếm tỷ lệ bình quân là 73,24% - 25,7% - 1,1%.

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện luân chuyển được 326 lượt cán bộ. Qua đánh giá bước đầu, hầu hết các đồng chí được luân chuyển đều phát huy được năng lực công tác, công khai, dân chủ, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương tín nhiệm.

Ngày 8/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện toàn diện các mặt công tác cán bộ như: Quy hoạch cán bộ; đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chính sách cán bộ; tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ; kiểm tra, giám sát… Lãnh đạo các cấp ủy thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, tỉnh Sóc Trăng còn một số hạn chế như: Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa thật sự đồng bộ, còn tình trạng hẫng hụt; đội ngũ cán bộ kế cận ở một số nơi chưa được chuẩn bị tốt; công tác đánh giá cán bộ ở một số nơi còn mang tính cục bộ, khép kín; còn tình trạng nể nang, hình thức, chạy theo thành tích trong đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác cán bộ về công tác tuyển dụng cán bộ ở cơ sở, đào tạo lý luận chính trị, công tác luân chuyển cán bộ, việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các cấp ủy cần khắc phục những hạn chế, tiếp tục tốt các nội dung Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Ban Thường vụ cấp ủy phải đảm bảo thống nhất, thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình các mặt công tác cán bộ. Các cấp ủy phải cân nhắc, đánh giá đúng cán bộ để quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc.
Hoài Thu 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: