Thứ 3, 23/10/2018, 19:26 GMT+7
Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách tại Hải Phòng
09:52, 29/09/2017
Ngày 28/9, UBND thành phố Hải Phòng tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2002-2017. Từ chương trình này, nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững, thêm nhiều ngành nghề dịch vụ mới ra đời.
Ngân hàng Chính sách Xã hội Hải Phòng đã triển khai cho vay với 11 chương trình tín dụng chính sách mới với doanh số cho vay đạt 8.195.134 triệu đồng, tương ứng 745.725 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ đạt 5.957.679 triệu đồng với 680.232 hộ vay.

Từ vốn vay tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn. Các hộ này cũng được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó đã thay đổi nhận thức, sử dụng vốn hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông qua hoạt động gửi tiết kiệm của tổ tư vấn tiết kiệm và vay vốn, hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã có ý thức tiết kiệm, dành dụm tạo lập nguồn vốn tự có và tích lũy cho tương lai.

Để phát huy hiệu quả tối ưu, Ngân hàng Chính sách Xã hội Hải Phòng đã thay đổi phương thức quản lý tín dụng, ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng cho 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh Niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Việc ủy thác này là hướng đi đúng, giúp chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, hiệu quả; giám sát sử dụng và thu hồi vốn tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các đơn vị, ban ngành liên quan cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng xã hội, tranh thủ tối đa nguồn vốn tín dụng từ trung ương để giải ngân các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố. Sở Tài chính tham mưu để thành phố ủy thác nguồn vốn sang Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải ngân kịp thời cho các trường hợp cho vay vốn, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo. Kiểm soát việc phát huy hiệu quả nguồn vốn và đảm bảo việc thu hồi vốn.

Ghi nhận hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Bùi Quang Vinh cũng nhấn mạnh, giai đoạn tới, Hải Phòng cần tập trung rà soát lại nhóm đối tượng cần vay vốn để phân bổ nguồn vốn hiệu quả, hợp lý, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ người nghèo của Hải Phòng giảm. Ngoài nguồn ngân sách Trung ương, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hải Phòng cần tham mưu cho lãnh đạo thành phố tăng cường ngân sách địa phương cho hoạt động tín dụng chính sách.
Minh Thu
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: