Thứ 4, 16/01/2019, 9:29 GMT+7
Các giải pháp tập trung, tích tụ ruộng đất tại Thái Bình
11:34, 14/11/2017
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình, đến tháng 10 năm 2017, tỉnh Thái Bình đã có hơn 11.000 ha đất nông nghiệp được tập trung, tích tụ để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản; trong đó, có hơn 3.300 ha đất nông nghiệp được tập trung, tích tụ theo hình thức thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, còn lại hơn 7.700 ha đất tập trung theo hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.
Tích tụ ruộng đất đang là hướng đi phù hợp, thúc đẩy người nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, đưa cơ giới hóa và sản xuất.​ Ảnh: Minh Đức - TTXVN 

Tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu đến năm 2020, nâng tổng diện tích ruộng đất tập trung, tích tụ theo hình thức thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất lên khoảng 12.000 ha và hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản lên khoảng 15.000 ha phục vụ cho các dự án đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình đề xuất bảy nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố, quy hoạch nông thôn mới của các xã, UBND các huyện, thành phố; chủ động rà soát và thực hiện quy hoạch các vùng sinh thái phù hợp khi có dự án của nhà đầu tư thuê sản xuất nông nghiệp tập trung. Chính quyền xã quy hoạch vùng, khu sản xuất tới từng thôn, xóm.

Trường hợp các hộ dân có đất trong vùng quy hoạch vẫn muốn sản xuất thì thực hiện chuyển đổi vị trí đất để các hộ tiếp tục sản xuất nông nghiệp khi triển khai dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp tập trung. Thực hiện công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, đặc biệt là quy hoạch các vùng sản xuất nông sản tập trung để các tổ chức, cá nhân tiếp cận.

Về chính sách, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung được khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi hiện có và khuyến khích các biện pháp đầu tư theo hình thức đối tác công tư để cùng đầu tư, khai thác, sử dụng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân đầu tư được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành.

Đối với người nông dân còn trong độ tuổi lao động, có diện tích đất chuyển cho doanh nghiệp thuê được hỗ trợ đào tạo nghề để chuyển đổi nghề, xuất khẩu lao động, tham gia các chương trình rút lao động ra khỏi nông nghiệp theo các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp xã trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tích tụ ruộng đất phục vụ thu hút đầu tư và sản xuất nông nghiệp tập trung với mức 1 triệu đồng/ha. Đề cao vai trò và huy động cộng đồng tham gia hoạt động này.

Đối với các dự án có quy mô đầu tư lớn, công nghệ cao, UBND tỉnh sẽ xem xét có sách sách phù hợp để hỗ trợ đầu tư đối với từng dự án. Thưởng cho các địa phương thực hiện có hiệu quả khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương. Tỉnh cam kết kịp thời giải quyết và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn.

Riêng giải pháp về vốn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình đề xuất, ngân sách Trung ương hỗ trợ các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo cơ chế, chính sách của Trung ương ban hành.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng đề án, tuyên truyền, vận động; hỗ trợ các xã, thôn trong chỉ đạo, vận động tuyên truyền, tổ chức thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất phục vụ thu hút vào sản xuất nông nghiệp tập trung, dự kiến 8 tỷ đồng. Khuyến khích ngân sách cấp huyện, cấp xã và sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân để triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất...

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Đất đai như bổ sung và làm rõ hơn thành phần được nhận chuyển nhượng đất, trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung và nâng mức hạn điền cho đối tượng nhận chuyển nhượng.

Nghiên cứu tham mưu với Chính phủ bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành văn bản thay thế Nghị định số 210 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng phù hợp với thực tế để tăng cường thu hút cá tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung và ở địa bàn nông thôn. Đồng thời ban hành một số chính sách mới cho phát triển sản xuất nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình đề nghị Trung ương cho tiến hành nghiên cứu thử nghiệm mô hình các tổ chức quản lý quỹ đất như "Ngân hàng đất"; xây dựng chiến lược, chương trình cụ thể xử lý căn bản vấn đề thu hút lao động nông thôn sang thị trường lao động phi nông nghiệp một cách chính thức...
Nguyễn Công Hải

 

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: