Chủ nhật, 20/08/2017, 13:3 GMT+7

Xây dựng mô hình kinh tế mới với cơ chế, chính sách có tính đột phá

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia về xây dựng và phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hồ sơ Dự án Luật đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức

09:21, 01/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Chưa thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018

15:27, 28/07/2017

Sáng 28/7, Phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã diễn ra tại Hà Nội. Kết thúc phiên họp, đại diện người sử dụng lao động và người lao động chưa thống nhất được phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018. 

Quy định về hoạt động kiểm định an toàn lao động thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương

08:06, 27/07/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT gồm những quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Tăng chế độ đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

08:52, 26/07/2017

Theo Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng thuộc biên chế của các đội chuyên trách trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi là đội tìm kiếm, quy tập) ở trong nước và ngoài nước.

Hơn 313 nghìn hộ có công được hỗ trợ nhà ở

08:21, 26/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Ninh triển khai thí điểm đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

10:46, 25/07/2017

Dựa trên việc nghiên cứu và học tập phong trào “Mỗi làng một sản phẩm (OVOP)” của Nhật Bản và “Mỗi cộng đồng một sản phẩm (OTOP)” của Thái Lan, từ năm 2013, tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm Đề án “Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP)”.

Quy định mức thu nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

09:44, 24/07/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên nòng cốt trong đồng bào dân tộc Khmer

09:18, 20/07/2017

Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn có 1.633 hộ đồng bào dân tộc Khmer với 6.255 người, chiếm 3% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số và chiếm 0,2% dân số toàn tỉnh.