Thứ 4, 23/05/2018, 2:6 GMT+7

Công nhận 3 xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi

08:13, 16/05/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 524/QĐ-TTg công nhận 3 xã: Xã An Vĩnh, xã An Hải, xã An Bình thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là xã đảo. Các xã trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo quy định hiện hành.

Phú Yên phấn đấu đào tạo nghề cho 8.000 lao động trong năm 2018

09:25, 14/05/2018

Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu trong năm 2018 đào tạo nghề cho 8.000 lao động, trong đó đào tạo ngắn hạn 5.000 người, chủ yếu là lao động nông thôn. 

Gần 300 ứng viên được tuyển dụng tại Ngày hội việc làm Pháp - Việt 2018

16:02, 13/05/2018

Gần 300 ứng viên vừa được tuyển dụng tại Ngày hội việc làm Pháp - Việt 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và France Alumni Vietnam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng bài bản cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm

15:48, 13/05/2018

Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng trong nhà trường phổ thông, được ví là "linh hồn" của lớp học và là hạt nhân của nhà trường thế nhưng các chế độ đãi ngộ lại chưa tương xứng với trách nhiệm mà đội ngũ này đang đảm trách; đồng thời việc bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng cần thiết về công tác chủ nhiệm hiện nay cũng chưa được chú trọng đúng mức, bài bản để giúp người giáo viên có thể thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Xây dựng dự thảo Nghị định mới về quản lý ODA

08:48, 13/05/2018

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ này đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013. 

Tin tưởng vào những quyết sách mang tính đột phá

09:12, 12/05/2018

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như thảo luận các Đề án liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội. Cán bộ, đảng viên, người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh đồng tình và tin tưởng các đại biểu dự hội nghị sẽ bàn thảo và có quyết sách đột phá trong những vấn đề này.

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII: Cải cách chính sách tiền lương (Bài cuối)

06:50, 12/05/2018

Nâng lên, đặt xuống, đưa ra rồi lại xếp vào, Nhà nước đã lỡ hẹn với cải cách chính sách tiền lương 3 lần: Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012; Kết luận Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Một lần nữa, cải cách chính sách tiền lương lại được đặt ra tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) với nhiều kỳ vọng, khi thời cơ cho cải cách đã chín muồi.

Vốn tín dụng chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai thoát nghèo

17:52, 11/05/2018

Hơn 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến với tất cả thôn, làng trong tỉnh Gia Lai và tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn.