Thứ 4, 16/01/2019, 9:21 GMT+7

Ban hành tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

07:47, 08/01/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (Quy định). Theo đó, tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gồm 13 tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 1.000 điểm.

Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về Giải pháp đột phá để xây dựng con người Việt Nam

07:00, 06/01/2019

Thủ tướng Chính phủ đã trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) về giải pháp đột phá để xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

06:45, 06/01/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 với Trưởng ban là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm

22:14, 05/01/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

15:30, 04/01/2019

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Đà Nẵng ban hành chính sách mới hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản xa bờ

11:45, 03/01/2019

Nhằm nâng cao giá trị khai thác thủy sản xa bờ, gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo, ngoài những chính sách hỗ trợ của Trung ương, thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành các chính sách mới mang tính đột phá để hỗ trợ ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản.

Ngành nông nghiệp tập trung tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong năm 2019

08:08, 03/01/2019

Để kịp thời triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Lâm Đồng điều chỉnh tăng ngân sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

07:22, 03/01/2019

Tỉnh Lâm Đồng vừa thay đổi chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và người có công với cách mạng trong năm 2019, trong đó tăng phần ngân sách của nhà nước để giảm nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo.