Thứ 3, 22/05/2018, 11:0 GMT+7
 Ngày 21/4/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới tổ chức Hội thảo Quốc gia về Nông nghiệp Xanh 2017 với chủ đề: “Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh”. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN Ngày 21/4/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới tổ chức Hội thảo Quốc gia về Nông nghiệp Xanh 2017 với chủ đề: “Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh”. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN